Офіційні правила участі в Акції

під умовною назвою «День Народження « Нам 27 років»

(надалі – Акція)

 

Організатор Акції: Приватне Підприємство «Виробниче Об’єднання Елна-Сервіс», яке знаходиться за адресою: 21021, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 13-Б

 

Визначення термінів

Акція «День Народження«Нам 27 років» (в подальшому – Акція) – маркетинговий захід, що  спрямований  на збільшення обсягів продажу продукції під  ТМ «Elna», , привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції,що розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності, підвищенняспоживчого попиту.

«Правила» – ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції.

«Учасник Акції» -Фізичні Особи Підприємці, Товариства з Обмеженою Відповідальністю, Приватні Підприємства, які розташовані на території України і ведуть свою комерційну діяльність на її території ,  та ті які  виконали вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Інформація про Акцію» – Офіційні правила Акціїрозміщуються в мережіІнтернет на сайтіwww.elna-servis.com.ua

«Територія проведення Акції» – Акція проводиться по всійтериторіїУкраїні, за виняткомтериторії АР Крим, тимчасовоокупованихтериторій та територій, на яких проводиться антитерористичнаоперація

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого здійснюється надання знижок на умовах Акції з 17грудня 2018 року по27грудня2018року

«Акційна продукція» –В Акції беруть участьелектро- та газові плити ТМ «Elna», кип’ятильники ТМ «Elna» та тениТМ «Elna», каміни ТМ «Elna».

 

Участь в Акції

 • Брати участь в Акції мають змогу Фізичні Особи Підприємці, Товариства з Обмеженою Відповідальністю, Приватні Підприємства і т.д., які розташовані на території України і ведуть свою комерційну діяльність на її території ,  та ті які  виконали вимоги, необхідні для участі в Акції.
 • У випадку, якщо в момент продажу товару на умовах Акції буде встановлено, що покупець, що приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції.
 1. Умови участі у Акції
  • Участю у Акції визнається придбання Акційної продукції в період проведення Акції зі знижкою 3% від попередньої відпускної ціни товару (ціни прайсу). Перелік Акційної продукції, що приймають участь в Акції наведено у Додатку №1 до цих Правил. Організатор Акції залишає за собою право змінювати переліки Акційної продукції, що беруть участь в Акції та змінювати розмір знижки на Акційної продукції, що беруть участь в Акції.
  • В Акції приймає участь обмежений перелік найменувань Акційної продукції. Кількість та перелік акційного товару обмежено та залежить від наявності на складі виробництва. Наявність акційного товару можна дізнатися у менеджерів ПП «ВО Елна-Сервіс».
  • В Акції не приймають участь товари не зазначені в переліку Додатку № 1.
  • Учасник повинен розрахуватись за акційний товар в період проведення акції у повному обсязі (100% оплата).

 

 1. Обмеження
  • Учасники Акції під час ведення своєї комерційної діяльності не повинні депінгувати відпускні ціни та чітко дотримуватись раніше встановлених відпускних цін на продукцію ТМ «Elna»  та дають повну згоду про дотримання домовленостей із Організатором Акції
  • Учасники Акції під час ведення своєї комерційної діяльності можуть надавати додаткові знижки своїм клієнтам. Розмір знижки та період надання знижок Учасники Акції обов’язково погоджують з Організатором Акції, а саме з ПП «ВО Елна-Сервіс».
  • Організатор Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання знижок та/або неможливості використання наданих знижок у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
  • Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.
  • Учасники Акції мають право відмовитися від отримання знижки.
  • Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.
 2. Інші Умови

 

 • Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції в в мережі Інтернет на сайті www.elna-servis.com.ua
 • Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції в в мережі Інтернет на сайті
 • Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
 • Додаток №1  Перелік Акційної продукції, що приймають участь в Акції«День Народження « Нам 27 років»

   

   

  № п/п   НазваАкціїноїпродукції
  1 Плит електричні ЕПТ-100 Оц
  2 Плит електричні ЕПТ-100А
  3 Плит електричні ЕПТ-200 Оц
  4 Плит електричні ЕПТ-200А
  5 Плит електричні ЕПТ-010
  6 Плит електричні ЕПТ-020
  7 Плит електричні ЕПТ-101
  8 Плит електричні ЕПТ-011
  9 Плитигазові Таганок 2 с/кр.
  10 Плитигазові Таганок 2 б/кр.
  11 Плитигазові Таганок 1
  12 ТЕН конфорка ТЕН  1.0 конф.ст.
  13 Тени Штуцер 14 ТЕН  1.0  10мм  Д
  14 Тени Штуцер 14 ТЕН  1.5  10мм  С
  15 Тени Штуцер 14 ТЕН  1.5  10мм  Д
  16 Тени Штуцер 14 ТЕН  1.5  10мм  Л
  17 Тени Штуцер 14 ТЕН  2.0  10мм  С
  18 Тени Штуцер 14 ТЕН  2.0  10мм  Д
  19 Тени Штуцер 14 ТЕН  2.0  10мм  Л
  20 Тени Штуцер 14 ТЕН  2.5  10мм  С
  21 Тени Штуцер 14 ТЕН  2.5  10мм  Д
  22 Тени Штуцер 16 ТЕН  0.5  10мм   Д
  23 Тени Штуцер 16 ТЕН  1.0  10мм   Д
  24 Тени Штуцер 16 ТЕН  1.5  10мм   С
  25 Тени Штуцер 16 ТЕН  1.5  10мм   Д
  26 Тени Штуцер 16 ТЕН  1.5  10мм   Л
  27 Тени Штуцер 16 ТЕН  2.0  10мм   С
  28 Тени Штуцер 16 ТЕН  2.0  10мм   Д
  29 Тени Штуцер 16 ТЕН  2.0  10мм   Л
  30 Тени Штуцер 16 ТЕН  2.5  10мм   С
  31 Тени Штуцер 16 ТЕН  2.5  10мм   Д
  32 Тени Штуцер 18 ТЕН  1.0   13мм  Д
  33 Тени Штуцер 18 ТЕН  1.5   13мм  Д
  34 Тени Штуцер 18 ТЕН  2.0   13мм  Д
  35 Тени Штуцер 18 ТЕН  2.5   13мм  Д
  36 Тени Штуцер 18 ТЕН  2.5   13мм  С
  37 Тени Штуцер 18 ТЕН  3.0   13мм  С
  38 Тени Штуцер 18 ТЕН  3.0   13мм  Д
  39 Тени Штуцер 18 ТЕН  3.5   13мм  С
  40 Тени Штуцер 18 ТЕН  3.5   13мм  Д
  41 Тени Штуцер 18 ТЕН  4.0   13мм  С
  42 Тени Штуцер 18 ТЕН  4.0   13мм  Д
  43 Тени Штуцер 18 ТЕН  5.0   13мм  С
  44 Тени Штуцер 18 ТЕН  5.0   13мм Д
  45 Тени Штуцер 22 ТЕН  1.0   13мм  Д
  46 Тени Штуцер 22 ТЕН  1.5   13мм  С
  47 Тени Штуцер 22 ТЕН  2.0   13мм  С
  48 Тени Штуцер 22 ТЕН  2.5   13мм  Д
  49 Тени Штуцер 22 ТЕН  2.5   13мм  С
  50 Тени Штуцер 22 ТЕН  3.0   13мм  С
  51 Тени Штуцер 22 ТЕН  3.0   13мм  Д
  52 Тени Штуцер 22 ТЕН  3.5   13мм  С
  53 Тени Штуцер 22 ТЕН  3.5   13мм  Д
  54 Тени Штуцер 22 ТЕН  4.0   13мм  С
  55 Тени Штуцер 22 ТЕН  4.0   13мм  Д
  56 Тени Штуцер 22 ТЕН  5.0   13мм  С
  57 Тени Штуцер 22 ТЕН  5.0   13мм  Д
  58 Тени н/ж ТЕН  1.0 н/ж 10мм  Д
  59 Тени н/ж ТЕН  1.0 н/ж 10мм  С
  60 Тени н/ж ТЕН  1.5 н/ж 10мм  Д
  61 Тени н/ж ТЕН  1.5 н/ж 10мм  С
  62 Тени н/ж ТЕН  2.0 н/ж 10мм  Д
  63 Тени н/ж ТЕН  2.0 н/ж 10мм  С
  64 Тени н/ж ТЕН  2.5 н/ж 10мм  Д
  65 Тени н/ж ТЕН  2.5 н/ж 10мм  С
  66 Тени н/ж ТЕН  1.0 н/ж 13мм  Д
  67 Тени н/ж ТЕН  1.0 н/ж 13мм  С
  68 Тени н/ж ТЕН  1.5 н/ж 13мм  Д
  69 Тени н/ж ТЕН  1.5 н/ж 13мм  С
  70 Тени н/ж ТЕН  2.0 н/ж 13мм  Д
  71 Тени н/ж ТЕН  2.0 н/ж 13мм  С
  72 Тени н/ж ТЕН  2.5 н/ж 13мм  Д
  73 Тени н/ж ТЕН  2.5 н/ж 13мм  С
  74 Тени н/ж ТЕН  3.0 н/ж 13мм  Д
  75 Тени н/ж ТЕН  3.0 н/ж 13мм  С
  76 Тени н/ж ТЕН  3.5 н/ж 13мм  Д
  77 Тени н/ж ТЕН  3.5 н/ж 13мм  С
  78 Тени н/ж ТЕН  4.0 н/ж 13мм  Д
  79 Тени н/ж ТЕН  4.0 н/ж 13мм  С
  80 Тени н/ж ТЕН  5.0 н/ж 13мм  Д
  81 Тени н/ж ТЕН  5.0 н/ж 13мм  С
  82 Кип’ятильники ЕПМ-0.5 Укр
  83 Кип’ятильники ЕПО-1.0 Укр
  84 Кип’ятильники ЕПО-1.2 Укр
  85 Кип’ятильники ЕПО-1.5 Укр
  86 Кип’ятильники ЕПО-2.0 Укр
  87 Каміни Електрокамін 1 кВт